26/06/2012 08:27

Những công việc khá vất vả và có vẻ tầm thường, tuy nhiên mức lương mà bạn nhận được sẽ rất ngạc nhiên.