08/02/2013 15:32

Thông thường cứ từ ngày 23 đến ngày 30 Tết, những gia đình có người thân mất thường ra mộ để rước vong linh gia tiên về đón năm mới.