19/05/2017 14:35

Anh Hòa bị tai nạn giao thông đa chấn thương, vỡ tim. Bệnh nhân được các bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống.