03/06/2017 10:10

Họ đều là những người phụ nữ bất hạnh, cam chịu. Nhưng rồi tức nước vỡ bờ, trong lần đầu phản kháng, họ lại gây ra cái chết tức tưởi cho chồng, gánh nhận bản án suốt đời.