26/11/2016 08:15

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều phần nội tạng đã luộc, một vài chiếc răng trên sàn, nhưng gây sốc nhất là một hộp sọ người được nhồi trong một con Hello Kitty.