29/07/2013 07:39

Chỉ khi vợ chồng “con nợ 600 tỷ” bị bắt, những người hàng xóm với vợ chồng Trung – Liên mới vỡ lẽ, từ bấy lâu họ đều là nạn nhân của vụ lừa đảo chưa từng có.