16/05/2018 14:17

Hai người đàn ông đã bị giết bởi một người phụ nữ bán kem nhưng âm mưu chỉ được phát giác trong một lần sửa chữa tầng hầm đông lạnh.