16/05/2018 17:40

“Bị cáo không tin tưởng đại diện VKS, xin được giữ im lặng và ủy quyền cho LS để chứng minh mình vô tội” – BS Hoàng Công Lương nói rõ ràng và sau đó không nói gì nữa.