Từ 01-01-2018, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm

18/12/2017 07:53

Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Điều 260 Bộ Luật hình sự quy định: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định rất rõ những trường hợp vi phạm. Theo đó người tham gia giao thông đường bộ, đi bộ sai luật, có thể bị phạt tiên, nặng thì phạt tù, từ 7 đến 15 năm tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: Nld.com.vn