Clip 141: Lạnh người với thanh kiếm Nhật của kẻ đi đòi nợ thuê

01/02/2013 21:50

Tổ công tác Y6/141 đã phát hiện và ngăn chặn một vụ đòi nợ thuê và thu một thanh kiếm nhật từ hai đối tượng lục lâm.

Nguồn: Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng