Bên trong nhà máy luyện vàng lớn nhất Việt Nam

13/07/2012 16:23

Để có một khối vàng nguyên liệu, quá trình tinh luyện vàng sạch trải qua nhiều công đoạn phức tạp với những quy định khắt khe.

Nhà máy tuyển luyện vàng Đăk Sa (Quảng Nam)

Nguồn: Tuổi trẻ