Video: Nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy

02/07/2012 14:33

Sau khi Phương đu thang dây nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn, nhiều người dân đã chứng kiến và hết mực khuyên can bảo trèo lên nhưng không thành.

Nguồn: VNN