Video tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát

27/08/2012 16:30

Cho rằng mình không phạm luật giao thông nên một tài xế cãi lý với cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ.

Nguồn: Người Đưa Tin