04/07/2014 04:53

Nước tiểu là “hàn thử biểu” cho biết sức khỏe người trong cuộc, kể cả màu sắc, mùi vị lẫn số lượng.

26/12/2012 14:21

Có thể nói, ngay từ trước khi Viện Dược liệu-Bộ Y tế kết luận về tính năng chữa ung thư của cây thần dược, thì có nhiều người bệnh đã khỏi hẳn nhờ loại cây này.