3 điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục kể từ 2024, ai cũng cần biết sớm

17/04/2024 09:35

Để được hưởng BHYT 5 năm liên tục, người dân cần đáp ứng những điều kiện dưới đây.

BHYT 05 năm liên tục là gì?

Hiện hành, trên thẻ BHYT sẽ ghi nhận thông tin thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng. (Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Cụ thể, theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 thì thời điểm đủ 05 năm liên tục in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:

- Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Như vậy, BHYT 05 năm liên tục là khi một người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên, trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá 03 tháng.

bao-hiem-y-te-1-ngoisaovn-w660-h495 1

BHYT 05 năm liên tục là khi một người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên,
trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá 03 tháng.

3 điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục

Thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên. Theo Nghị định 146/2018 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2023) thì thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá ba tháng.

Thứ hai, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng.

Số tiền cùng chi trả là khoản tiền mà người bệnh có BHYT phải cùng chi trả với cơ quan BHXH theo tỉ lệ phần trăm được hưởng của loại thẻ BHYT.

Ví dụ, thẻ BHYT có mức hưởng 80% thì người bệnh phải đồng chi trả 20% trong tổng chi phí thuộc phạm vi thanh toán của BHYT.

Thứ ba, người tham gia phải đi khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc theo diện cấp cứu.

Thủ tục để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục

Khi đáp ứng những điều kiện trên, người tham gia BHYT hoặc người thân mang theo các giấy tờ: Thẻ BHYT;

Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh;

Bản chính hóa đơn viện phí đến nộp tại cơ quan BHXH gần nhất để nộp

Sau khi tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ thanh toán phần chênh lệch số tiền đồng chi trả cho người dân. Đồng thời sẽ cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm và cập nhật trên hệ thống để người bệnh không phải thanh toán phần cùng chi trả như lần trước.

Cần lưu ý, việc thanh toán số tiền đồng chi trả BHYT được thực hiện trong cùng năm.

bao-hiem-y-te-2-ngoisaovn-w620-h369 0

Thủ tục để hưởng quyền lợi 5 năm liên tục.

Cách tính số tiền đồng chi trả BHYT

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn sáu tháng lương cơ sở thì Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Ví dụ: Bà A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm và có tổng chi phí cùng chi trả trong năm là 20 triệu đồng.

Như vậy, khi bà A mang hóa đơn đến cơ quan BHXH thì sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20 triệu đồng - 10.800.000 (sáu tháng lương cơ sở) = 9.200.000 đồng và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”