Bạn cần xây dựng cho con một kế hoạch ăn uống hợp lý để tránh bệnh cho trẻ vào mùa xuân. Điều này là rất cần thiết bởi việc tránh bệnh cho trẻ vào mùa xuân giúp con thực sự khỏe mạnh để phát triển.