Cập nhật công thức tính lương hưu từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

12/06/2024 09:40

Việc tăng lương hưu sau cải cách tiền lương được nhiều người mong chờ, nhưng cụ thể số tiền tăng lên là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành trường hợp áp dụng cách tính lương hưu theo Điều 56 Luật BHXH 2014 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH) tương ứng hàng năm.

lương hưu cách tính  0

Cách tính lương hưu từ 1/7/2024 cập nhật mới nhất.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được quy định chi tiết tại Điều 62 của Luật BHXH 2014, Điều 9 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP, và Điều 20 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, khi đủ điều kiện nhận lương hưu, sẽ được hưởng mức lương hưu tối thiểu bằng mức lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 27, khi thực hiện cải cách tiền lương và bỏ lương cơ sở, mức lương hưu tối thiểu cũng sẽ thay đổi. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo đời sống cho người hưởng lương và gia đình, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính phủ sẽ ban hành văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn về cách xác định mức lương hưu tối thiểu. Nghị định điều chỉnh lương hưu dự kiến sẽ được trình Chính phủ vào tháng 5/2024.

Mức tăng lương hưu mới từ 1/7/2024 sẽ dành cho 09 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

lương hưu cách tính  1

(Ảnh minh họa)

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Trong đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Đồng thời, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo sẽ được xây dựng để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp tiền lương cũ sang tiền lương mới bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể xây dựng 05 bảng lương mới cho 09 đối tượng CBCCVC và LLVT như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Sĩ quan công an;

- Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Chuyên môn kỹ thuật công an;

- Sĩ quan quân đội;

- Quân nhân chuyên nghiệp;

- Công nhân quốc phòng;

- Công nhân công an.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được thực hiện theo công thức sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cải cách tiền lương vào năm 2024 dự kiến sẽ làm tăng lương cho những người tham gia BHXH. Khi những người này nghỉ hưu sau thời điểm cải cách, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của họ cũng sẽ tăng nếu trước đó đã được hưởng mức lương mới.

Lương hưu được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu. Nếu tỷ lệ hưởng lương hưu giữ nguyên nhưng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tăng, lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, 9 đối tượng CBCCVC và LLVT sẽ được chuyển đổi từ lương cũ sang lương mới mà không thấp hơn mức lương hiện tại. Điều này có nghĩa là tiền lương mới của các đối tượng này sẽ bằng hoặc cao hơn mức lương họ đang hưởng.

lương hưu cách tính  2

(Ảnh minh họa)

Như vậy, sau cải cách tiền lương, 09 đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Sĩ quan công an;

- Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Chuyên môn kỹ thuật công an;

- Sĩ quan quân đội;

- Quân nhân chuyên nghiệp;

- Công nhân quốc phòng;

- Công nhân công an.

Nếu có tiền lương mới tăng thì dẫn đến mức lương hưu của họ cũng sẽ được tăng theo.

Tuy nhiên hiện nay chưa có thông báo hay văn bản chính thức về mức tăng lương hưu cụ thể. Chính phủ sẽ có văn bản điều chỉnh mức lương hưu phù hợp khi cải cách tiền lương đảm bảo cân đối, không đối tượng nào bị thiệt thòi.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'