Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm

12/06/2015 09:55

Những chú chó chơi trốn tìm cực kỳ kém cỏi dưới đây sẽ khiến bạn phải phì cười. Những chú chó chơi trốn tìm thường gặp tình trạng 'giấu đầu, hở đuôi' rất ngộ nghĩnh.

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 0

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 1

Những chú chó chơi trốn tìm thường gặp tình trạng
"giấu đầu, hở đuôi" rất ngộ nghĩnh

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 2

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 3

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 4

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 5

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 6

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 7

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 8

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 9

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 10

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 11

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 12

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 13

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 14

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 15

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 16

'Chết cười với những chú chó chơi trốn tìm nhưng 'giấu đầu, hở đuôi' 17

Giadinhvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai