Clip: Ghi nhận biến đổi ở giàn khoan trái phép của TQ

18/06/2014 15:55

Theo thông tin ghi nhận trên màn hình radar, ngày 17/6, giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) có dấu hiệu dịch chuyển ở biên độ 0,7 hải lý so với vị trí ban đầu.

Sự kiện:
Vietnamplus.vn