Đăng ký bản quyền tác giả

18/02/2020 10:14

Hỏi:

Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, tôi vừa viết ra 1 phần mềm dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tôi muốn đăng ký bản quyền để không bị ai sao chép bất hợp pháp.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả có loại hình tác phẩm là: Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Do đó, theo quy định nêu trên, phần mềm là một trong những đối tượng được đăng ký bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả.

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm như thế nào?

Quy trình đăng ký bản quyền tác giả nói chung và đăng ký bản quyền cho phần mềm nói riêng là thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân muốn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho phần mềm tiến hành trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả tiến hành.

Quy trình đăng ký bản quyền sẽ bao gồm những bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm;

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền. Hồ sơ cần được soạn thảo bởi người có chuyên môn về sở hữu trí tuệ để đảm bảo tính chính xác về hồ sơ, tránh những trường hợp hồ sơ sau khi nộp đăng ký sẽ bị trả về do những thiếu sót trong quá trình soạn thảo.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm tới Cục bản quyền tác giả

Bước 4: Theo dõi hồ sơ sau khi đã nộp, kịp thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ có những thiếu sót hoặc phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký

Bước 5: Tiếp nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm hoặc thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký (trường hợp này Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báo rõ lý do từ chối)

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm gồm những gì?

a) Tờ khai đăng ký bản quyền (theo mẫu quy định của cơ quan đăng ký)

b) 02 bản in code (mã nguồn) phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu đăng ký

c) 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm)

d) Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (Ủy quyền cho Công ty Luật Hoàng Phi đại diện Đăng ký) – Mẫu do Luật Hoàng Phi cung cấp

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (nếu có);

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có)

Ngoài các tài liệu nêu trên tác giả, chủ sở hữu cần phải cung cấp những tài liệu đăng ký như sau:

– Bản sao chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước của tất cả các tác giả

– Giấy cam đoan của tác giả (Luật Hoàng Phi cung cấp);

– Bản sao giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập (trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân/tổ chức)

– Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân;​

Lưu ý: Khi tiến hành đăng ký có những trường hợp đặc biệt trong việc đăng ký như:

–  Có 2 hay nhiều tác giả đồng sở hữu bản quyền phần mềm máy tính

–  Công ty đã ký hợp đồng lao động với cán bộ nhân viên là tác giả của phần mềm máy tính được bảo hộ thì có thể là chủ sở hữu của tác phẩm đó.

–  Trường hợp tác giả là người đại diện cho công ty trên phương diện pháp luật thì phải có ký xác nhận của thành viên khác trong ban lãnh đạo.

–  Đĩa CD cung cấp cho nơi đăng ký bản quyền phần mềm máy tính phải có bọc bên ngoài màu trắng để Cục bản quyền đóng dấu chứng nhận.

–  Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

Công ty Luật Hoàng Phi là tổ chức dịch vụ được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đại diện cho khách hàng trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả. 

Chúng tôi có thể thay mặt chủ sở hữu bản quyền nộp đơn đăng ký bản quyền cho phần mềm tại Cục bản quyền tác giả, nhận kết quả và chuyển giao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính cho khách hàng.

Luật sư, Nguyễn Văn Phi     

                                                                                            

 

Zing.vn

Nguồn: https://news.zing.vn/dang-ky-ban-quyen-tac-gia-post1046446.html.. Nguồn: https://news.zing.vn/dang-ky-ban-quyen-tac-gia-post1046446.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny