Facebook cấm người dùng xin rượu bia, thuốc lá

23/02/2023 10:23

Với các tiêu chuẩn cộng đồng mới từ Facebook, người dùng khi vi phạm sẽ có thể bị khoá tài khoản hoặc xoá khỏi nền tảng vĩnh viễn.

Trong một động thái mới đây, Facebook vừa cập nhật chính sách nội dung mới của nền tảng, trong đó đưa ra các quy tắc mới về việc hỏi xin đồ uống có cồn hoặc thuốc lá.

Cụ thể, nền tảng này quy định các loại hàng hoá cấm người dùng đăng tải lên mạng xã hội, bao gồm súng, Thuốc không dùng cho mục đích y tế, Dược phẩm (thuốc theo toa hoặc phải có chuyên gia y tế quản lý), Cần sa, Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng (động thực vật hoang dã), Các sản phẩm giảm cân, Đồ uống có cồn/thuốc lá,...

Facebook cấm người dùng xin rượu bia, thuốc lá - Ảnh 1.

Với các tiêu chuẩn cộng đồng mới từ Facebook, người dùng khi vi phạm sẽ có thể bị khoá tài khoản
 hoặc xoá khỏi nền tảng vĩnh viễn

Facebook quy định, đây là các "hàng hóa và dịch vụ bị hạn chế" và tuyệt đối không được đăng nếu không muốn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng:

1. Súng

Nội dung:

- Cố mua, bán, trao đổi súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương, ngoại trừ trường hợp do một Trang, Nhóm hoặc Trang cá nhân trên Instagram đại diện cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời đăng, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, trang web, thương hiệu hoặc cơ quan chính phủ (ví dụ: sở cảnh sát, sở cứu hỏa) hay nội dung chia sẻ riêng tư của cá nhân thay mặt cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời.

- Cố quyên góp hoặc tặng súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương, trừ khi đăng trong các ngữ cảnh sau:

+ Hoạt động quyên góp, trao đổi hoặc mua lại súng và đạn dược của một Trang, Nhóm hoặc Trang cá nhân trên Instagram đại diện cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, trang web, thương hiệu hoặc cơ quan chính phủ hay nội dung chia sẻ riêng tư của cá nhân thay mặt cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời.

+ Hoạt động đấu giá hoặc tặng súng của các thực thể hợp pháp thật ngoài đời, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, tổ chức liên kết với chính phủ/tổ chức phi lợi nhuận hoặc những người bình thường liên kết với hoặc được các thực thể hợp pháp thật ngoài đời tài trợ.

- Hỏi xin súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương

- Bán, tặng, trao đổi, chuyển giao, cấu kết, cổ xúy (ý chúng tôi là ca ngợi bằng lời nói, xúi giục sử dụng) hoặc tạo điều kiện tiếp cận hướng dẫn in 3D hay hướng dẫn được thiết kế bằng máy tính để sản xuất súng/bộ phận của súng, bất kể ngữ cảnh hoặc người đăng.

2. Thuốc không dùng cho mục đích y tế (thuốc hoặc chất không dùng cho mục đích y tế hay thuốc hoặc chất kích thích dùng để đạt trạng thái tinh thần khác lạ)

Nội dung:

- Cố mua, bán, trao đổi, cấu kết trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin thuốc không dùng cho mục đích y tế.

- Thừa nhận việc mua, trao đổi hoặc cấu kết trao đổi thuốc không dùng cho mục đích y tế (do người đăng nội dung tự thực hiện hoặc thông qua người khác).

- Thừa nhận việc sử dụng cho mục đích cá nhân mà không ghi nhận hoặc đề cập đến hoạt động phục hồi, điều trị hay hình thức hỗ trợ khác để ngăn chặn việc sử dụng. Nội dung này không được cổ xúy (bằng lời nói), khuyến khích sử dụng, cấu kết hoặc hướng dẫn sử dụng hay điều chế các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế.

- Cấu kết hoặc cổ xúy dùng (ý chúng tôi là ca ngợi bằng lời nói, xúi giục sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng hay điều chế) các loại thuốc không dùng cho mục đích y tế.

3. Dược phẩm (thuốc theo toa hoặc phải có chuyên gia y tế quản lý)

Nội dung:

- Cố mua, bán hoặc trao đổi được phẩm, ngoại trừ trường hợp:

+ Niêm yết giá vắc xin trong ngữ cảnh giáo dục hoặc thảo luận rõ ràng.

+ Cung cấp dịch vụ giao hàng khi doanh nghiệp thương mại điện tử hợp pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đăng.

- Cố quyên góp hoặc tặng dược phẩm Hỏi xin dược phẩm, ngoại trừ trường hợp nội dung thảo luận về giá cả, khả năng tiếp cận hoặc tính hiệu quả của dược phẩm trong ngữ cảnh y tế

4. Cần sa

Nội dung:

- Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin cần sa.

5. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng (động thực vật hoang dã)

Nội dung:

- Cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin các loài có nguy cơ tuyệt chủng hay bộ phận của các loài đó.

- Thừa nhận việc săn bắn trộm, mua hoặc trao đổi các loài có nguy cơ tuyệt chủng hay bộ phận của các loài đó (do chính người đăng nội dung/cộng sự của họ thực hiện hay thông qua người khác), không bao gồm việc mô tả hành vi săn bắn trộm của người lạ.

- Mô tả hành vi săn bắn trộm các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc lấy bộ phận của các loài đó (do chính người đăng nội dung/cộng sự của họ thực hiện).

- Thể hiện sự cấu kết hoặc cổ xúy (ý chúng tôi là ca ngợi bằng lời nói, khuyến khích hành vi săn bắn trộm hoặc hướng dẫn sử dụng hay điều chế sản phẩm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng hay bộ phận của các loài đó)

6. Động vật sống không có nguy cơ tuyệt chủng, trừ gia súc

Nội dung:

- Cố mua, bán hoặc trao đổi động vật sống không có nguy cơ tuyệt chủng, ngoại trừ trường hợp:

+ Do một Trang, Nhóm hoặc Trang cá nhân trên Instagram đại diện cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời đăng, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, trang web, thương hiệu hợp pháp hoặc tổ chức tìm nhà mới cho động vật hay nội dung chia sẻ riêng tư của cá nhân thay mặt cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời.

+ Đăng trong ngữ cảnh quyên góp hoặc tìm nhà mới cho các loài động vật sống không có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm phí tìm nhà mới cho hoạt động nhận nuôi, bán động vật cho lễ hiến tế hay tặng tiền thưởng khi tìm thấy thú cưng bị mất tích.

7. Máu người

Nội dung:

- Cố mua, bán hoặc trao đổi máu người.

- Nội dung hỏi xin máu người, ngoại trừ trường hợp cho mục đích quyên góp hoặc hiến tặng.

8. Đồ uống có cồn/thuốc lá

Nội dung:

- Cố mua, bán hoặc trao đổi đồ uống có cồn/thuốc lá, ngoại trừ trường hợp:

+ Do một Trang, Nhóm hoặc Trang cá nhân trên Instagram đại diện cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời đăng, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, trang web, thương hiệu hoặc nội dung chia sẻ riêng tư của cá nhân thay mặt cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời.

+ Nội dung đề cập đến đồ uống có cồn/thuốc lá sẽ được trao đổi hoặc tiêu thụ ở địa điểm tổ chức sự kiện, tiệc, nhà hàng, quán bar...

- Cố quyên góp hoặc tặng đồ uống có cồn/thuốc lá, ngoại trừ trường hợp do một Trang, Nhóm hoặc Trang cá nhân trên Instagram đại diện cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời đăng, bao gồm doanh nghiệp bán lẻ, trang web, thương hiệu hoặc nội dung chia sẻ riêng tư của cá nhân thay mặt cho các thực thể hợp pháp thật ngoài đời.

- Hỏi xin đồ uống có cồn hoặc thuốc lá.

9. Các sản phẩm giảm cân

- Nội dung về phương pháp giảm cân có lời khẳng định sẽ mang lại kết quả thần kỳ và nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp hoặc tặng các sản phẩm giảm cân.

10. Cổ vật có giá trị lịch sử

- Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin cổ vật có giá trị lịch sử.

11. Chất hướng thần

- Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin chất hướng thần.

- Lưu ý: Cho phép tranh luận hoặc ủng hộ tính hợp pháp hay thảo luận về các giá trị khoa học/y tế của chất hướng thần.

12. Hàng hóa và vật liệu nguy hiểm

- Nội dung cố mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin hàng hóa và vật liệu nguy hiểm. Ngoại trừ trường hợp bất kỳ nội dung nào nêu trên tồn tại trong ngữ cảnh hư cấu hoặc phim tài liệu.

Trước đó không lâu, gã khổng lồ truyền thông xã hội cũng cập nhật chính sách của mình, trong đó đưa ra các quy tắc mới về hành vi được cho là "gạ gẫm nhạy cảm".

Facebook cấm người dùng xin rượu bia, thuốc lá - Ảnh 3.

Chính sách này được Facebook đề ra để giải quyết vấn đề về việc "tạo điều kiện, khuyến khích
hoặc tạo nên các cuộc gặp gỡ nhạy cảm giữa người lớn" và ngăn chặn "ngôn ngữ 18+
có thể dẫn đến gạ gẫm"

Các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cấm các bài đăng về "tư thế quan hệ", "sở thích 18+" và nhiều chủ đề khác liên quan đến việc "gợi ý đến chuyện người lớn".

Danh sách nội dung bị cấm bao gồm "gợi ý đến những chủ đề người lớn như đề cập đến vai trò, vị trí,...". Bên cạnh đó, người dùng cũng không được đề cập đến cụm từ "gửi ảnh khỏa thân" trên nền tảng, vì các quy tắc mới cấm rõ ràng việc "cung cấp hoặc yêu cầu hình ảnh khỏa thân".

Các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cho biết: "Không đăng nội dung có liên quan đến gạ gẫm chuyện người lớn ngầm, có thể được xác định bằng cách… sử dụng các gợi ý về chuyện người lớn như đề cập đến vai trò, tư thế quan hệ sở thích người lớn /sở thích bạn tình, trạng thái hưng phấn, hành động quan hệ hoặc hoạt động 18+, cũng như các vùng nhạy cảm của cơ thể."

Trang web cũng cảnh báo rằng việc đề cập đến "các vùng cơ thể thường bị người lớn hoá" cũng có thể được hiểu là sự gạ gẫm, cũng như thảo luận về "sở thích người lớn/sở thích bạn tình".

Ttvn.toquoc.vn

Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/facebook-cam-nguoi-dung-xin-ruou-bia-thuoc-la-20230223083928437.htm.. Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/facebook-cam-nguoi-dung-xin-ruou-bia-thuoc-la-20230223083928437.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu