Hé lộ mức lương chất ngất ở Facebook

16/01/2015 15:47

Báo cáo bảng lương và thưởng của 15 vị trí nhân viên chủ chốt tại Facebook do Glassdoor thống kê.

luong-nhan-vien-facebook1-1421396312

Lương nhân viên Facebook lên tới cả trăm ngàn USD/năm.

luong-nhan-vien-facebook2-1421396312

Chuyên viên phân tích sản phẩm:118.864 USD

luong-nhan-vien-facebook3-1421396312

Kỹ sư chế tạo sản phẩm: 132.534 USD

luong-nhan-vien-facebook4-1421396313

Kỹ sư giao diện người dùng: 146.708 USD

luong-nhan-vien-facebook5-1421396313

Kỹ sư dữ liệu: 146.949 USD

luong-nhan-vien-facebook6-1421396313

Kỹ sư mạng: 160.172 USD

luong-nhan-vien-facebook7-1421396313

Kỹ sư phần mềm bậc III 171.076 USD

luong-nhan-vien-facebook8-1421396313

Chuyên viên nghiên cứu khoa học: 172.705 USD

luong-nhan-vien-facebook9-1421396313

Giám đốc kỹ thuật: 175.589 USD

luong-nhan-vien-facebook10-1421396313

Kỹ sư phần mềm: 183.397 USD

luong-nhan-vien-facebook11-1421396313

Chuyên viên phân tích dữ liệu: 185.743 USD

luong-nhan-vien-facebook12-1421396313

Giám đốc sản phẩm: 194.907 USD

luong-nhan-vien-facebook13-1421396314

Kỹ sư phần mềm bậc V: 259.349 USD

luong-nhan-vien-facebook14-1421396314

Kỹ sư phần mềm cao cấp: 211.647 USD

luong-nhan-vien-facebook15-1421396314

Giám đốc quản lý kỹ sư: 380.861 USD

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu