Hơn 2 triệu học sinh, sinh viên chưa mua bảo hiểm y tế

07/12/2012 17:10

Trong bối cảnh viện phí tăng như hiện nay, việc người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ giảm một phần nào gánh nặng chi phí.

Theo thống kê của Vụ bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), hiện nay, còn khá nhiều học sinh, sinh viên trên toàn quốc vẫn chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Trên toàn quốc hiện nay, trong tổng số gần 13 triệu học sinh, sinh viên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% (với hơn 10.000 học sinh, sinh viên), còn lại gần 20% đối tượng trên vẫn chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế nhận định, trong bối cảnh viện phí tăng như hiện nay, việc người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ giảm một phần nào gánh nặng chi phí.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, có một thực tế còn tồn tại hiện nay là sự phối hợp giữa Bộ giáo dục và Đào tạo cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác chủ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên chưa chặt chẽ và hiệu quả, nhất là đối với các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Bên cạnh đó, hoạt động y tế tại nhiều trường học cũng còn hạn chế, 51% số trường có đội ngũ làm y tế trường học hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm.

Hiện có tình trạng nhiều học sinh, sinh viên cũng tham gia nhiều loại hình bảo hiểm thương mại khác nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận động đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế.

Vì vậy, để vận động tuyên truyền và khuyến khích đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ nâng mức hỗ trợ của học sinh, sinh viên lên đến tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

TTXVN