Kể từ 2024 trở đi: Ai sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh?

17/12/2023 09:05

Theo quy định, sang năm 2024 sẽ có những đối tượng sau được chi trả 100% chi phí khi khám chữa bệnh.

Thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Thẻ Bảo hiểm y tế là một loại thẻ được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế, làm căn cứ để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2008 (Điều 16)

Mỗi người khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp 1 thẻ BHYT bởi tổ chức bảo hiểm y tế theo mẫu mới của Bộ Y tế ban hành.

Hiện nay thẻ BHYT có thể được cấp cho người tham gia theo 2 định dạng là thẻ giấy (thẻ vật lý) và thẻ điện tử. Trên thẻ BHYT có chứa các thông tin như mã số thẻ, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính, đơn vị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã ký hiệu mức hưởng và mã nơi đối tượng sinh sống.

Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng tùy thuộc vào đối tượng tham gia và thời gian đóng phí.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế hiện nay có 2 loại là bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện. Đối với bảo hiểm y tế bắt buộc gồm có các nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế theo Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình; trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.

Những đối tượng không thuộc một trong những trường hợp trên thì việc tham gia bảo hiểm y tế dựa trên sự tự nguyện.

bhyt2

8 nhóm được thanh toán 100% chi phí

Theo mục a khoản 5 điều 1 Nghị định số 75/NĐ-CP, những người thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng sau sẽ được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định.

Thứ nhất là người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ 2 là cựu chiến binh tham gia kháng chiến.

Thứ 3 là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ 4 là người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ 5 là người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.

Thứ 6 là thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Thứ 7 là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ 8 là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

7 nhóm được thanh toán 100% chi phí không giới hạn

Mục b khoản 1 điều 14 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định 7 nhóm người được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung quy định điều khoản này nên 7 nhóm này vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thứ nhất là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Thứ 2 là người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Thứ 3 là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thứ 4 là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ 5 là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

Thứ 6 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thứ 7 là trẻ em dưới 6 tuổi.

bhyt

3 trường hợp mà mọi người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí

Ngoài 15 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong mọi trường hợp như trên, điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP còn quy định 3 trường hợp mà các nhóm tham gia BHYT đều được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại mục c, d và đ khoản 1.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP không sửa đổi, bổ sung quy định điều khoản này nên 3 trường hợp này vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thứ nhất là thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

Thứ 2 là thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tức là thấp hơn 270.000 đồng.

Thứ 3 là thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (10,8 triệu đồng), trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Giaitri.thoibaovhnt.vn

Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/ke-tu-2024-tro-di-ai-se-duoc-quy-bhyt-chi-tra-100-chi-phi-kha.. Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/ke-tu-2024-tro-di-ai-se-duoc-quy-bhyt-chi-tra-100-chi-phi-kham-chua-benh-773368.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu