Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?

16/04/2024 17:40

Đi làm vào dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động nhận được mức lương cao hơn ngày làm việc bình thường như thế nào?

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày liên tục

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản số 1570/TB-BLĐTBXH về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

di-lam-dip-le-304-15 (1).jpg 0

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày liên tục. (Ảnh minh họa)

Văn bản nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (4/5/2024).

Như vậy, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5/2024).

Đi làm vào dịp lễ 30/4 - 1/5, người lao động nhận được mức lương như thế nào?

Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Theo đó, khi làm việc vào ngày lễ, người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ với mức lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ được hưởng.

di-lam-dip-le-304-15 (1).jpg 0

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Đồng thời, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ngày nghỉ lễ.

Như vậy, nếu đi làm vào dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được mức lương:

- Nếu làm việc vào ban ngày:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ.

Theo đó, nếu làm việc vào ban ngày dịp lễ 30/4 1/5, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% lương.

- Nếu làm việc thêm giờ vào ban đêm:

Người lao động sẽ nhận được 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ + 30% lương làm việc vào ban đêm + 60% lương làm thêm giờ vào ban đêm.

- Theo đó, nếu làm việc vào ban đêm dịp lễ 30/4- 1/5, người lao động sẽ nhận được ít nhất 490% lương.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài