Những nghề nghiệp kỳ quặc bạn không ngờ tới trên thế giới

09/01/2015 10:30

Người buồn thuê, người kích sản, người trông sơn khô... là những nghề nghiệp khó có thể tin được là hoàn toàn tồn tại.

Yan.vn