Nước sôi đóng băng trong tích tắc dưới cái lạnh -50 độ C ở Siberia

22/12/2016 11:36

Đây là thí nghiệm độc đáo của một nam thanh niên khi bất ngờ hất cốc nước nước sôi ra ngoài không khí trong điều kiện nhiệt độ -50 độ C.

Phapluatplus.vn