Rất nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước từ ngày 1/7/2024, riêng 3 đối tượng này không phải đổi

29/03/2024 16:38

Từ 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực, theo đó, có những đối tượng sẽ phải đổi sang thẻ Căn cước mới.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định chi tiết tại Điều 24 Luật căn cước 2023. Theo đó, các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

cccd-1-ngoisaovn-w900-h506 1

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Theo đó, có nhiều quy định về việc cấp mới,
cấp đổi thẻ Căn cước mà người dân cần biết

Bên cạnh đó, Điều 46 Luật căn cước 2023 có quy định:

- Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật căn cước 2023. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

- CMND còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, CCCD được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

- Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, các trường hợp sau đây phải đổi sáng thẻ căn cước:

+ Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước

+ Thẻ CCCD gắn chip hết hạn sau ngày 01/7/2024 phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

+ Người đang sử dụng CMND (CMND có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024), sau ngày này phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Đồng thời, nếu công dân có nhu cầu thì vẫn được cấp đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước.

cccd-2-ngoisaovn-w1200-h675 0

Các trường hợp không phải đổi ngay sang thẻ Căn cước gồm:

- Những người đã được cấp thẻ CCCD và vẫn còn thời hạn sử dụng

- Người đang có Chứng minh nhân dân (còn thời hạn sử dụng) sẽ có giá trị đến hết ngày 31/12/2024. Từ 01/01/2025, người thuộc trường hợp này vẫn phải đổi sang thẻ Căn cước.

- Công dân trên 60 tuổi không bắt buộc phải quy định việc cấp đổi thẻ Căn cước. Tuy nhiên, trường hợp thẻ hư hỏng, mất hoặc công dân có nhu cầu cấp đổi sang thẻ Căn cước khi vẫn có thể làm thủ tục cấp mới, cấp đổi thẻ.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác