05/12/2014 15:26

Một phần không nhỏ những người lao động ở khu vực nông thôn ra thành thị làm việc vẫn có nhu cầu cất giữ vàng nên việc giá vàng xuống thấp như hiện nay khiến họ hồ hởi.