25/06/2018 14:47

Bàn ăn là nơi rất quan trọng là nơi hội tụ của các thành viên trong gia đình bao buồn vui, mệt mỏi đều thể hiện một phần ở đây.