05/07/2020 22:40

Kiểm tra quán karaoke Tây Ban Nha, cảnh sát phát hiện 15 người dương tính với ma túy.