18/02/2020 08:35

Trong lúc cha mẹ đi làm, nhóm trẻ em tự chơi với nhau. Sau đó, hai cháu bé 5 tuổi và 3 tuổi tách ra vườn chơi thì bị đuối nước.