25/04/2023 09:50

Cứu thành công được 4 du khách gặp nạn trên biển Cửa Lò, 2 anh em Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình rất vui sướng và cho biết, đó cũng là trách nhiệm của mình và mọi người khi thấy người gặp nạn.