09/04/2019 09:18

Những con chó cắn vào đầu và cổ của nạn nhân rồi kéo lê cơ thể vô hồn của anh quanh vườn cho đến chết.