27/10/2021 10:25

2 gã thanh niên ra tay giết người sau đó còn tấn công tình dục nạn nhân dù biết cô đã chết.