08/10/2020 11:44

Khi người dân đến hiện trường thì phát hiện ông Ngh. và bà K. đã tử vong nằm cùng 1 góc sân nhà và bị gần 40 nhát dao chém trên cơ thể.