07/02/2017 12:29

Trang Business Insider mới đây đã đưa ra danh sách Top 20 thành phố có lượng khách du lịch ghé thăm nhiều nhất trong năm 2016.