07/08/2022 09:34

Nhóm học sinh ở Quảng Nam đi du lịch tại suối Tiên (huyện Quế Sơn) khi trở về thì gặp nước dâng cao đột ngột, khiến 23 người bị mắc kẹt.