11/05/2019 14:46

"Cuộc sống quá sâu để diễn tả bằng lời". Nhưng những câu nói này sẽ giúp bạn hiểu thêm phần nào về cuộc sống muôn màu ấy.