03/07/2017 10:02

Hiện đã có kết quả xét nghiệm bước đầu các trường hợp tham gia cấp cứu người bị nhiễm HIV sau tai nạn giao thông.

02/07/2017 21:23

Sau khi cấp cứu người bị tai nạn giao thông, có 24 người đã bị phơi nhiễm HIV, trong đó 17 trường hợp là nhân viên y tế.