27/07/2021 16:28

Lãnh đạo thành phố Dĩ An cho biết sẽ lập biên bản đối với công ty này và sẽ đề nghị xử phạt vì chậm trễ trong việc báo cáo tình hình dịch.