01/07/2020 08:00

Ba nữ sinh xuống sông tắm, không may cả 3 đuối nước tử vong.