09/06/2021 15:27

Sau khi gọi cửa mãi không có ai trả lời, người con trai lo lắng báo cảnh sát, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng.