01/08/2019 14:15

Như đã đưa tin, Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng đã trao trả số người này cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn.