29/10/2019 20:21

Vốn là làng quê thuần nông, Thiên Lộc (Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này, người dân đi đâu cũng thương xót cho những gia đình trình báo có con em mất tích ở Anh nghi thuộc 39 nạn nhân trong container.