05/04/2022 15:23

Cả 5 học sinh bị mất tích trên sông Mộc Khê đã được cơ quan chức năng và người dân tìm thấy sau 18 giờ đồng hồ tìm kiếm.