24/08/2022 14:48

CNN đã lựa chọn 3 "đại diện" Việt Nam rất nổi tiếng và được nhiều người ưa thích vào danh sách này.