12/06/2019 23:04

Sau 2 lần về nhà gọi nhưng không ai mở cửa, tới lần thứ 3 người đàn ông phát hiện vợ mình cùng 5 cháu ngoại bất động bên trong.