25/03/2020 08:01

Các thi thể người chết nằm chồng đống lẫn lộn với 14 người còn sống trong container chở hàng.