10/10/2019 07:53

Có cả tá lý do khiến người dùng lựa chọn mua iPhone 11 tiêu chuẩn thay vì iPhone 11 Pro hoặc iPhone 11 Pro Max.